პერსონალური კაბინეტი |STUDENT PORTAL|

აღნიშნულ სემესტრში უნდა აირჩიოთ მინიმუმ ხუთი კურსი. კურსების არჩევა შესაძლებელია ჯგუფების შევსებამდე. კურსების გადარჩევა ხდება განაცხადის დაფიქსირებით არჩევიდან 2 კვირის განმავლობაში. გადარჩევის განაცხადი დადასტურდება მოთხოვნილ ჯგუფში ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში.


error: Content is protected !!