პროგრამის შესახებ ინფორმაცია

სასწავლო პროგრამა: ოპერაციების მენეჯმენტი

 პროგრამის ხანგრძლივობა –  3 წელი  |  25 ოქტომბერი 2021 წელი – 9 აგვისტო 2024 წელი
 • პირველი სასწავლო წელი:
  დასაწყისი –  25 ოქტომბერი 2021 
  დასასრული  3 ივნისი 2022 
  დასვენება: 6 ივნისი  – 2 სექტემბერი 2022
 • მეორე სასწავლო წლის დასაწყისი  5 სექტემბერი 2022 
 • სხვა სასწავლო პერიოდი და დასვენებები ჯერ არ არის განსაზღვრული
 
  სწავლის საფასური
 • პირველი ნაწილი 650 ლარი (მოქმედებს შეღავათი)
 • მეორე ნაწილი 750 ლარი (მოქმედებს შეღავათი)
 • მესამე ნაწილი  750 ლარი (მოქმედებს შეღავათი)
 • მეოთხე ნაწილი 800 ლარი (მოქმედებს შეღავათი)
 • მეხუთე ნაწილი 800 ლარი (მოქმედებს შეღავათი)
 • მეექვსე ნაწილი  800 ლარი (მოქმედებს შეღავათი)
 
 მიმდინარე სემესტრის კურსები
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
ლიდერული უნარ-ჩვევები
ბიზნესის მეწარმეობა
ბიზნესის მართვის საფუძვლები
 

სავალდებულო – გასავლელი კურსი:

 • ლიდერული უნარ-ჩვევები GEO (LB(9380)
 • ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი GEO (LB9382)
 • მეწარმეობა GEO (LB9384)
 • ბიზნესის მართვის საფუძვლები ENG (LB9385)
 • პროექტების მართვა
 • მარკეტინგის საფუძვლები
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები
 • გაყიდვების სტრატეგია
 • ინგლისური ენა სპეციალობის
 • ღონისძიების მართის მენეჯმენტი

თავისუფალი და არჩევითი კურსები:

 • ინგლისური ენა A1/ A2 
 • ინგლისური ენა A2 /B1
 • ინგლისური ენა B1 
 • სტრატეგიული კომუნიკაციები
 • გაყიდვების მენეჯმენტი
 • მენეჯმენტი
 • მარკეტინგული კომუნიკაციები
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიები
 • ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
პროგრამის შესახებ ინფორმაცია
error: Content is protected !!