თქვენი სარეგისტრაციო განაცხადი მიღებულია.

განაცხადის დადასტურების შემდეგ გამოგეგზავნებათ  სტუდენტური პორტალის მომხმარებელი და პაროლი მობილურ ნომერზე (სტუდენტურ პორტალზე ხორციელდება ადმინისტრაციული და სასწავლო აქტივობები).

error: Content is protected !!